TVÆR FAGLIGT

Vi samarbejder med Jammerbugt kommunes PPR. Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning

Vi holder møde 1 gang hvert kvartal, hvor vi har mulighed for at få sparring på forskellige udfordringer.

Vi kan således sætte tidligt ind, hvis et barn har behov for dette.