Forældrebetaling (Forældrebetaling)

 • 06:30 - 17.00: 3.400 kr. pr. måned.
  Med i denne pris er alt inklusiv (god normering, mad, bleer, cremer,
  lån af barnevogn/krybbe mm).
 • Børnehave kl 6.30 - 17.00: Kr. 2300 kr. pr. måned. Inkl. eftermiddagsmad. Formiddagsmad og Madpakke medbringes hjemmefra.

 • Der betales forud og senest den 1. i hver måned.

 • Der betales i 12 måneder.

 • Betalingen kan kun ske via bankoverførsel:
  Reg. nr.: 6688
  Kontonr.: 0013685088

 • Der gives søskenderabat og mulighed for friplads.