Landlykke holder ikke ferie:
Ferierne bliver tilrettelagt i samarbejde med vores forældre på den måde, at der sendes en mail, hvor man skriver sine pasningsønsker og herefter tilrettelægges ferie-bemandingen.

Svarfristen skal overholdes og er bindende pga. normering og planlægning af personalets ferie.

Hvis man vælger at holde sommerferie i uge 29-30-31 får man betalingsfri i juli måned.

Lukket på helligdage, grundlovsdag, samt fredag efter Kr. Himmelfart og 1. januar.

Sygdom:
Landlykke holder aldrig lukket pga. sygdom da personalet dækker hinanden ind på tværs af vuggestue og børnehave :-).

Ved syge børn SKAL raskmelding ske inden kl 15.00 dagen før barnet kommer i institutionen igen.

Vi følger retningslinjer fra Sygebørn.

Søvn:
Søvnen er en vigtig forudsætning for barnets udvikling både fysisk og psykisk.

Vi tilstræber derfor at barnets søvn bliver regelmæssig, rolig og tilstrækkelig. Omkring 1 års alderen og frem til 3 år, har barnet brug for 12-13 timer i døgnet fordelt på nattesøvn, samt 1 til 2 lure i løbet af dagen.

Da alle undersøgelser understreger vigtigheden af middagssøvnen for vuggestuebørnene i Landlykke lov at sove det de kan. Vi vækker ikke børn.
Som børnehavebarn er der mulighed for at få et hvil efter behov.

Derudover har vi i børnehaven hver dag stilletime, hvor børnene har rolige aktiviteter som læsning, puslespil, m.m. således barnet får en naturlig pause.