Ved indmeldelse og opskrivning kontakt:

LandLykke
Centralgårdsvej 121,
9440 Aabybro.
På telefon 22535829
Mail Institution: landlykke@outlook.com

Mail Leder: malene-krogh@outlook.dk

Ved indmeldelse af sit barn i LandLykke, vil der blive skrevet 
en kontrakt.

I har mulighed for at komme på venteliste, så snart I har en terminsdato ved vuggestuebørn.

Børnehavebørn som kommer fra andre dagplejere/vuggestuer skrives op ved kontakt.

Ventelisten er udarbejdet på månedsbasis og søskende og husets indskrevne vuggestuebørn har fortrinsret, hvis det passer ift. ventelistens vippenomering.

Børn udefra bliver skrevet op efter først-til-mølle princippet.

Søskenderabat og friplads gives.

Udmeldelse kan ske med en måneds varsel senest den 22. i måneden og skal være skriftlig.

Vi tager også børn ind fra de omkringliggende kommuner