Ledige pladser:
LandLykke er et populært pasningstilbud og der er stor efterspørgsel på vores pladser, så du skal ikke vente alt for længe med at melde dit barn ind.

Send en mail i god tid. Kom på besøg og se dig omkring. På den måde får I en fornemmelse af stedet og stemningen.

Skriv jeres barn på ventelisten, så snart I har en terminsdato eller datoen for børnehavestart. :-)

Ventelisten i er udarbejdet på månedsbasis. Søskende og indskrevne børn har fortrinsret, hvis det passer ind ift. ventelistens vippenormering.

Send en mail til landlykke@outlook.com og hør om vi har en ledig plads :-)