Ledige pladser:
LandLykke er et populært pasningstilbud og der er stor efterspørgsel på vores pladser, så du skal ikke vente alt for længe med at melde dit barn ind.

Ring eller send en mail i god tid, kom på besøg og se dig omkring. På den måde får I en fornemmelse af stedet og stemningen.

Skriv jeres barn på ventelisten, så snart I har en terminsdato eller datoen for børnehavestart. :-)

Ventelisten i er udarbejdet på månedsbasis. Søskende og indskrevne børn har fortrinsret, hvis det passer ind ift. ventelistens vippenormering.

Ring 22535829 eller send en mail til landlykke@outlook.com og hør om vi har en ledig plads :-)